Pick病和额颞痴呆的典型症状 典型症状: 日常生活能力减退和行为异常 认知功能障碍 情绪低落 情感淡漠 健忘性失语 痴呆 暴怒 症状内容: 发病年龄30-90岁,...

QiZou 1周前 2
显示验证码
没有账号? 注册  忘记密码?